17. dec, 2016

Tekst

STRESS AF med ANSIGTSZONE- og REFLEKSTERAPI

Et stadigt stigende antal mennesker bukker under for stress. Det forårsager ofte problemer på arbejdspladsen, som:

Udbrændthed

Manglende effektivitet, koordination og motivation

Stor risiko for fejl

Irritation

Manglende lederskab og teamwork

Følelsesmæssig ustabilitet / humørsvingninger

Øget sygefravær

Men stress har også store konsekvenser i familien!

I værste fald giver stress sig udslag i langvarige, alvorlige fysiske og psykiske sygdomme, som kan få konsekvenser for resten af livet.

Ansigtszone- og Refleksterapi kan på kort tid afhjælpe stress, fordi der under behandlingen tilføres ilt til hjernen og behandlingen virker som en slags hjernegymnastik og afslapning.

Ansigtszone- og Refleksterapi regulerer kroppens fysiske, kemiske og psykiske balance og er en fuldstændig naturlig og ufarlig behandlingsmetode.

Med metoden er det tillige muligt at hjælpe følgevirkninger af stress som f.eks.:

Muskelspændinger og smerter

Kæbespændinger

Panikangst

Nervøst sammenbrud

Søvnløshed

Hormonelle ubalancer

På grund af nævnte følgevirkninger, opstår der ofte problemer blandt kollegerne og i familien, som tit har vanskeligt ved at forstå og tackle den stressramtes adfærd. Ved en hurtig indsats kan de gode relationer bevares. Mange konflikter på både arbejdsplads og i hjemmet vil dermed kunne undgås.

Ansigtszone-og Refleksterapi er effektiv i selve stressperioden, men behandlingen kan også anvendes præventivt og kan tillige indgå som en del af en rehabilitering, f.eks. efter hjerneblødninger og blodpropper.

Stressproblemer er forskellige og de skal behandles forskelligt. Derfor er det meget væsentligt for Refleksterapeuten, at kende den stressramtes situation og kondition, således at metoden kan anvendes målrettet og individuelt.

Kan man se, om en person er stresset

-       JA !

Og hvis personen får hjælp i tide, kan mange problemer tages i opløbet.  

Dermed kan et langvarigt, stressforårsaget sygdomsforløb undgås.

Stresssymptomer er naturligvis individuelle, men den generelle stressprofil viser, at stressramte personer bliver: irriterede, utålmodige, aggressive og let kommer i konflikt med andre.

Andre tegn på stress kan være: tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, let til gråd, øget sygefravær, hjælpeløshed, mangel på kontrol og overblik, manglende overskud og energi.

Igennem de sidste 10 år, har udviklingen i Danmark vist en voldsom stigning i antallet af mennesker, der enten føler sig væsentligt påvirket af stress i hverdagen, eller ligefrem har måttet sygemelde sig gennem længere tid.

Det er tankevækkende, at forbruget af ”lykkepiller” i samme tidsperiode er steget markant.

Det skønnes, at der dagligt er 35.000 mennesker, der er sygemeldte med arbejdsrelateret stress, samt at der årligt dør 1400 mennesker af samme årsag.

Arbejdsrelateret stress forårsager totalt set mellem 1–1 ½ million sygefraværsdage.

Kilde: (Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, Statens institut for folkesundhed, juni 2006).                                                                                           

Lidt om Cybermetoden- en vietnamesisk teknik der anvendes i

behandling af bla. stresslidelser med Ansigtszone-og Refleksterapi. 

Cybermetoden er en af de tillægsteknikker, der anvendes med fantastisk gode resultater i behandling med Ansigtszone- og Refleksterapi. For at vælge de rigtige punkter og reflekszoner er det vigtigt, at et menneskes helbredstilstand analyseres af en professionel terapeut, der har dyb indsigt i at kombinere 564 nervepunkter og reflekszoner i ansigtet, individuelt og i forhold til den enkelte persons problem.

Cybermetoden, oprindeligt kaldet  Dien Cham, er en 3000 år gammel terapeutisk metode fra Vietnam, der anvendes til at afhjælpe sygdomme/lidelser såvel kroniske som akutte.

Dien Cham har igennem alle disse år, fungeret som en populær folkemedicin og metoden bliver stadig meget hyppigt anvendt blandt befolkningen i Vietnam. Den består af et system med de førnævnte 564 nervepunkter fordelt i begge sider af ansigtet. Hvert punkt har en forbindelse til et organ, en kirtel, muskel eller kemisk proces i kroppen. Disse punkter kan kombineres på utallige måder og dermed afhjælpe mange forskellige dysfunktioner og smerter.

I 1970 begyndte en vietnamesisk læge ved navn Dr. Chau at studere metoden. Dr. Chau kaldte denne nye videnskab for Cybermetoden,- en kontrol og biofeedback teknik. Han fandt frem til, at punkterne har en neurologisk sammenhæng via hjernen og forbindelse til hele kroppen. Ved at stimulere specifikke punkter med tryk, reagerer centralnervesystemet ved at sende impulser, til det til punktet tilhørende organ/muskel/kirtel i kroppen.

Dr. Chau betragter de 564 nervepunkter i ansigtet som et keyboard og hjernen som harddisk. Når der tykkes på et givent nervepunkt i ansigtet/keyboard, sendes der en besked videre til hjernen/harddisk og hjernen sender så en besked til organet, kirtlen, musklen eller systemet i kroppen, der har forbindelse til det pågældende punkt, om at regulere en givne funktion.

Igennem 1980erne har Dr. Chau - betalt af den vietnamesiske stat - forsket i anvendelsen af nervepunkterne. Han har forsket i både de enkelte punkters tilhørsforhold og forskellige kombinationer, til behandling af forskellige lidelser. Takket være Dr. Chaus forskning ved vi i dag, hvilke punkter og kombinationer, der har forbindelse til hjernen, kropsdele, organer, kirtler og diverse systemer, samt hvordan punkterne kan kombineres til at afhjælpe mange forskellige sygdomme. Metoden er igennem de sidste mere end 30 år blevet udbredt i mange lande.

Lone Sorensen har siden 1990 anvendt Cybermetoden, som et led i Ansigtszone- og Refleksterapi og hjemmetræningsmetoden Temprana Refleksterapi.  

Mere information:

Del siden