Henvendelse til Lone Sorensen:   sorensensistem@gmail.com

Følg med på FACEBOOK    klik her

UDDANNELSEN GIVER RAB!

Succes med Specielle behov Refleksterapi

EFFEKTIV BEHANDLING AF DYSLEKSI

ET FANTASTISK KURSUS

EFFEKTIV BEHANDLING AF DYSLEKSI

MED NEURO - REFLEKSTERAPI metode Lone Sorensen til børn med dysleksi.

Forældre, som har et barn med dysleksi er desperate i deres søgen efter løsning.

Mange ved ikke at Dysleksi er et neurologisk problem og derfor kun kan løses med et godt neurologisk behandlingsprogram, som er rettet direkte mod selve hjernen.

NEURO-REFLEKSTERAPI KONCEPT Lone Sorensen TILBYDER ET EFFEKTIVT PROGRAM TIL DYSLEKSI TIL BØRN MED SKOLEVANSKELIGHEDER

NEURO-REFLEKSTERAPI ER EN NATURLIG, HURTIGT VIRKENDE NEUROLOGISK STIMULERINGSMETODE TIL BØRN MED ALLE TYPER SKOLEPROBLEMER.

Lær mere om dysleksi og den mest effektive måde til behandling af hjernen med NEURO-REFLEKSTERAPI.

Hvad er DYSLEKSI - Ordblindhed

Dysleksi (ordblindhed) en neurologisk dysfunktion og er en af flere specifikke former for indlæringsvanskeligheder. Det er en sproglig vanskelighed. Dysleksi er karakteriseret ved vanskeligheder med ordafkodning, som sædvanligvis skyldes problemer med fonologisk forarbejdning.
Dysleksi kommer til udtryk i flere forskellige sproglige vanskeligheder - ofte store problemer med at tilegne sig færdighed i læsning, skrivning og stavning

Der er mange former for læsevanskeligheder og NEURO-REFLEKSTERAPI KONCEPTET Lone Sorensen tilbyder en grundig undervisning og færdige behandlingsprotokoller til såvel Klinik – som hjemmetræningsprogram i følgende tema:

 • Forsinket taleudvikling
 • Ordmobiliseringsvanskeligheder
 • Udtalevanskeligheder
 • Viser ingen interesse for bogstaver i sit navn eller i bøger
 • Dårlig hukommelse for rim og remser
 • Dårlig lytteopmærksomhed  
 • Vanskeligheder med at rime
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver og tal
 • Vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at dele ord i mindre dele
 • Vanskeligheder med at lære alfabetet
 • Vanskeligheder med at omsætte bogstaver til lyd
 • Vanskeligheder med at omsætte bogstavfølger til ord
 • Vanskeligheder med at genkende ord i læsning
 • Vanskeligheder med stavning  
 • Læsevanskeligheder (afkodning af teksten)
 • Stavevanskeligheder
 • Forståelsesvanskeligheder
 • Sociale vanskeligheder
 • Følelsesmæssige vanskeligheder
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder
Forældrekursus i København

Forældrekursus i København

Velkomme til det Internationale Institut

EFFEKTIV BEHANDLING AF SKOLEPROBLEMER

Henvendelse

Henvendelse til Lone Sorensen:   sorensensistem@gmail.com

Del siden